вторник, 14 ноября 2017 г.

Українська мова солов'їна

Слова подяки звучали сьогодні від гостей школи - курсантів  ХОІППО.
На високому рівні пройшли уроки вчителів НВК№7, а виховний захід в актовій залі викликав сльози на очах присутніх.
Дякуємо Вам , шановні педагоги , за невтомну працю, завзятість та любов до рідної мови!!
урок веде Л.Г.Юзвак

Світлина на згадку
Відео : уривок з виховного заходу "Наша мова солов'їна", вчитель О.Гарматюк
https://drive.google.com/file/d/1J8gAOvhecpE4PlkYwGOyAW8VRb_r7iop/view?usp=sharing
Виховний захід "Наша мова Солов'їна". Класний керівник, вчитель української мови О.Гарматюк

На уроці в 6а класі. Євген Гуцало "До Танаськи по молоко"
урок проводить вчитель Собко О.П.







Розпочав роботу методичний практикум для вчителів української мови

На базі НВК№7 сьогодні розпочав роботу методичний практикум для вчителів української мови та літератури-слухачів курсів ХОІППО.
Гостей чекають відкриті уроки педагогів НВК№7, виховний захід.
Робота розпочалась

Презентація школи . Виступ директора О.Горенко


четверг, 2 ноября 2017 г.

А ви знаєте, що таке "булінг"?


Нині серед учнівської молоді надзвичайно загострилася проблема насильства, здійснюваного самими дітьми одне до одного.
Останніми роками визнано поширення в освітній практиці такого явища, як шкільний булінг. Цей термін означає тривалий процес свідомого жорстокого ставлення (фізичного і психічного) з боку дитини або групи до іншої дитини або інших дітей.
Що робити, як діяти та боротися педагогу при виникненні данної проблеми, пояснювала сертифікований спеціаліст та соціальний педагог школи - Анастасія Юріївна.
Педагоги працювали не лише теоретично, але й практично виконували групові завдання із метафоричними картами (PERSONITA), таким чином розглянувши проблему із різних сторін та різних точок зору.
Пам'ятаймо, булінг - це насильство з яким потрібно боротись уже сьогодні, щоб завтра не було запізно.



Вікові особливості учнів 5 класу. Перехід від молодшого шкільного до молодшого підліткового віку. Адаптація в середній школі.


Соціальний педагог НВК № 7
Довгань А.Ю.
У процесі навчання у школі дитина проходить через ті чи інші кризові етапи, кожний із яких має свою специфіку, свої проблеми, що потребують особливої уваги педагогів, батьків та психологічної служби навчального закладу.
Одним із цих етапів є перехід учнів початкової школи у середню. П’ятий клас – кінець дитинства, період, що безпосередньо передує підлітковому. У цей час діти відкриті і довірливо ставляться до дорослих, визнають їх авторитет, чекають від учителів, батьків та інших дорослих допомоги і підтримки. Це відкриває великі можливості для виховних впливів.
Цей період характеризується внутрішніми і зовнішніми змінами в житті дитини.
1. Внутрішні зміни.
Перехід з початкової школи в середню виявляється переломним, кризовим періодом в житті дитини. Будь-який вчитель скаже, що початок першого 5-го класу – складний етап не лише для школяра, але й для вчителя, і для батьків. Проблем багато, і вони не обмежуються межами навчального процесу, а пов’язані також з організацією життя в школі в цілому і з психологічною атмосферою сім’ї.
Вік школяра 5-го класу можна назвати перехідним від молодшого шкільного до молодшого підліткового. Психологічно цей вік пов’язаний з поступовим набуттям відчуття дорослості – головного особистісного новоутворення молодшого підлітка.
Шлях пізнання себе складний, прагнення пізнати себе, як особистість породжує потребі відчуження себе від всіх, хто зазвичай здійснював тиск на дитину, і в першу чергу сім’я, батьки. Зовнішньо це відчуження проявляється в негативі – прагненні протистояти будь- яким пропозиціям, твердження, почуттям дорослих. Звідси – конфлікти з дорослими. Дитина намагається знайти власну індивідуальність, пізнати власне «Я». По цій же причині підліток зорієнтований на довірливі стосунки з ровесниками. В дружбі відбувається моделювання соціальних взаємовідносин, засвоюються навики рефлексії наслідків своєї поведінки, соціальні норми взаємодії людей, моральні цінності.
Саме у вигляді психологічної цінності відносин з ровесниками відбувається поступова заміна основної навчальної діяльності (що було характерним для молодшого школяра) на основну діяльність спілкування. Таким чином, у підлітка в стінах школи поступово міняються пріоритети.
Розумова активність молодших підлітків велика, але здібності розвиваються тільки в діяльності, яка викликає позитивні емоції. Успіх чи невдача відчутно впливають на мотивацію навчання. Оцінки при цьому відіграють велику роль: висока оцінка дає можливість підтвердити свої здібності. Збіг оцінки і самооцінки важливо для емоційного благополуччя підлітка. В іншому випадку неминучий дискомфорт і навіть конфлікт. Враховуючи фізіологічні особливості віку можна зрозуміти і крайню емоційну нестабільність підлітків.
2. Зовнішні зміни в житті п’ятикласників.
 Нові вчителі. Новий режим.
Нові вимоги.
Нові правила.
3. Складнощі п’ятикласників.
 - підвищений темп роботи: діти, які не вміють швидко писати, не встигають; - підвищений обсяг роботи, як на уроці, так і вдома;
- нові вимоги до оформлення робіт;
- необхідність самостійно знаходити додаткову інформацію (літературу) і працювати з нею.
4. Ознаки складнощів в період адаптації.
 1. Стомлений зовнішній вигляд дитини.
2.Небажання дитини ділитися своїми враженнями про проведений день.
3. Прагнення відволікти дорослого від шкільних подій, переключити увагу на інші теми.
 4. Небажання виконувати домашнє завдання.
5. Негативна характеристика на адресу школи, вчителів, однокласників.
6. Скарги на те, що ті чи інші події, пов’язані зі школою.
7. Безсонні ночі.
8. Складнощі з ранковим пробудженням, в’ялість.
9. Постійні скарги на погане самопочуття.
5. Ознаки і зміст дезадаптації.
 В разі не завершення процесу адаптації,невдалої адаптації говорять про дезадаптацію – реакцію на невміння вирішувати завдання поставленні самим життям. Її види:
1) Інтелектуальна – порушення інтелектуальної діяльності, відставання в розвитку від ровесників; 2) Поведінкова – невідповідність поведінки дитини правовим і моральним нормам (агресивність, асоціальна поведінка);
3) Комунікативна – ускладнення в спілкуванні з однолітками і дорослими;
4) Соматичні – відхилення в здоров’ї дитини;
 5) Емоційна – тривожність, хвилювання з приводу проблем у школі.
Поради класним керівникам учнів 5-х класів:
- Працюйте над формуванням колективу через різноманітні доручення.
- Розвивайте почуття колективізму через спільну турботу про престиж класу (зовнішній вигляд, успіхи в навчанні, максимальна участь у святах, естафетах, конкурсах).
- Пріоритет віддавайте індивідуальній роботі (спостереження, бесіди, анкетування, доручення).
- Уникайте «гострих» кутів, проявляйте стриманість, терплячість.
- Пам'ятайте: діти потребують ласки, ніжності, співучасті, турботи.
- Вчасно й мудро підтримуйте дитячу активність.
- Не забувайте: формування класного, батьківського колективу не менш важливе, ніж дитячого. Ретельно готуйтесь до батьківських зборів, проводьте сімейні вечори, активно залучайте батьків і вчителів-предметників до життя класу.
Поради класним керівникам учнів 5-х класів щодо успішної адаптації учнів:
·        Проявляйте доброзичливе ставлення, підтримку;
·        Реалізовуйте демократичний стиль керівництва;
·        Не висувайте на початку року великих вимог до дітей, пам’ятати різницю між п’ятикласниками та іншими учнями середньої школи;
·        Намагайтесь, щоб заняття викликали в учня позитивні переживання, позитивне емоційне ставлення до навчального предмету;
·        Орієнтуйте дітей на вироблення об’єктивних критеріїв успішності і неуспішності, прагнення перевірити свої можливості і знаходити (за допомогою дорослих) шляхи подальшого їх розвитку і вдосконалення;
·        Допомагайте учням із низьким соціальним статусом в класному колективі відчути себе потрібними і бажаними в класі:
·        Проводьте відповідні класні години для покращення неформальних відносин між дітьми з використанням активних форм роботи;
·        Залучайте до позакласної роботи, групових заходів, щоб вони більше спілкувалися.
 Поради вчителям, які викладають у 5-х класах:
- Не змінюйте різко методи роботи, використовуйте ігровий матеріал, інструктажі, пам'ятки, алгоритми, картки-опори, зразки виконання.
- Пам'ятайте: легше з першого уроку викликати до себе довіру, любов дитини, ніж потім подолати недовіру.
- Протягом уроку та додому давайте конкретні доступні завдання й домагайтесь їх чіткого виконання.
- Щоденно перевіряйте письмові роботи учнів, домагайтеся систематичної роботи над помилками.
- Ретельно обміркуйте заходи та прийоми розвитку мислення, усного та писемного мовлення учнів. Розробіть відповідний роздавальний матеріал.
- Забезпечуйте систематичне повторення.

- Уникайте перевантаження дітей.












среда, 1 ноября 2017 г.

Канікули в школі тривають

У розпалі осінні канікули, учні мають час відпочити, спрямувати свій час на улюблені заняття, а педагоги - підвищити майстерність та обмінятись досвідом.
У вівторок 31.10.2017 працювали творчі та динамічні групи педагогів НВК№7 м.Хмельницького:

ТГ «Національно-патріотичне виховання учнів на уроках»
Юзвак Л.Г.
ТГ «Інноваційний методичний інструментарій учителя в контексті компетентнісного підходу до навчання»
Біла О.А.
МК «Мій компетентнісний урок»
Більчук І.В.
ТГ «Особистісно орієнтований підхід до навчання та виховання здібних і обдарованих учнів»
Собко О.П.
Динамічна група керівників МАНУ
Копія В.В.
ТГ «Реалізація компетентнісного підходу в початковій школі»
Лавренюк Н.В.
ТГ «Агенти змін». Упровадження концепції «Нової української школи»
Мамонтова Л.В.
ДГ «Інклюзія – реалії сучасності»
Мазяр Т.В.
Психолого-педагогічний семінар «Крок до майстерності»
Верболович А.Л.
Школа молодого вчителя
Байдич Л.В.
Компютер для початківців
Михайліченко Я.В.
навчання Online . Керівник Біло О.А.

Національно-патріотичне виховання на уроках . Керівник Л.Юзвак

Опановуємо комп'ютер. Вчитель початкових класів Мевшук З.А.

Мій компетентісний підхід . Керівник групи Більчук І.

Робота з обдарованими учнями. Керівник групи, стипендіат міського Голови Собко О.П.

заняття групи "Комп'ютер для початківця"

Керівник групи Михайліченко Я.В.

МО вчителів початкових класів "Педагогічні технології"

Психолого-педагогічний семінар з інклюзивного навчання в школі.
Керівник - Верболович А.Л.

Булінг у школі: в небезпеці педагог

Булінг (англ. bully — хуліган, забіяка, насильник) — це різновид насилля, жорстоке ставлення однієї людини чи групи людей до іншої, результатом якого є фізичне й моральне страждання. Найчастіше він проявляється в психологічному тероризуванні, цькуванні, приниженні або ж мовчазному спогляданні насилля. Основними особливостями булінгу є тривалість та свідома спрямованість на ображання й приниження іншої людини. Зазвичай таке неприйнятне ставлення виявляють одне до одного діти. Утім, мабуть, кожному відомі приклади психологічного тероризування педагогів з боку учнів. Скажімо, вчитель намагається проводити урок, а учні не звертають на нього уваги й голосно розмовляють, сміються, займаються власними справами. Трапляється, що діти під час уроку хором відтворюють певний звук, жбурляють у вчителя папірцями тощо. Педагог, звичайно ж, намагається зупинити свавілля, закликає учнів бути чемними й сумлінними, погрожує поскаржитися директору чи батькам. Та здебільшого його зусилля залишаються марними — учні не зважають на них і продовжують знущання. Основні причини насилля в навчальному закладі Однією із причин шкільного насилля як соціального феномена є такий суспільний устрій, за якого відсутня повага між учасниками навчального процесу. Навчіть учнів налагоджувати соціальні зв’язки та дружні взаємини, виявляти повагу одне до одного та до дорослих незалежно від їхньої посади, соціального статусу чи матеріального становища. На поширення насилля в школі також впливає й надмірна терплячість педагогів, запізніла реакція на знущання із себе й недостатнє усвідомлення проблеми. Тож учні, які намагаються продемонструвати свою вищість, у будь-який спосіб підкорити слабших, дуже часто уникають покарань. Як наслідок, булінг педагогів стає чинником, що, з одного боку, погіршує академічну успішність учнів і руйнує їхнє психічне здоров’я, а з другого — унеможливлює професійну самореалізацію та психологічне благополуччя педагогів.
Проблема шкільного булінгу, що полягає у тероризуванні учнями інших дітей, педагогами учнів та учнями педагогів, поширена в суспільних колах, де неповага до інших людей є загальноприйнятою та звичною нормою поведінки. Насилля у школі — негативне й неприпустиме явище, яке потребує негайного реагування з боку педагогів і батьків, а також грамотно розроблених, ефективних стратегій, спрямованих на запобігання йому та подолання його наслідків.                Ольга КЛЯПЕЦЬ, старший науковий співробітник лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, канд. психол. наук ж. «Заступник директора школи»

Повна версія  статті за посиланням https://www.pedrada.com.ua/article/1556-bulng-u-shkol-v-nebezpets-pedagog?utm_source=push&utm_medium=push_pedrada&utm_campaign=push_pedrada_ar_1556

среда, 25 октября 2017 г.

Конкурс "Вчитель року" - 2017

На Всеукраїнський конкурс  "Вчитель року" 2017 в номінації  "Вчитель фізичної культури"   колектив НВК№7 м. Хмельницького представляє роботу вчителя Вєтрова Олександра Володимировича

Мета конкурсу - піднесення ролі фізичного виховання, виявлення творчих вчителів фізичної культури, підвищення рівня їх професійної майстерності, розвитку шкільного футболу та популяризації засад здорового способу життя.

БАЖАЄМО УСПІХУ!!!


Відеорезюме вчителя можна переглянути за посиланням:
https://youtu.be/gl8ETV1hheE

среда, 11 октября 2017 г.

відкриття І етапу VIII Міжнародного конкурсу імені Тараса Шевченка

10 жовтня 2017 року в навчально-виховному комплексі № 7 м. Хмельницького відбулося відкриття І етапу VIII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Учасники конкурсу, знавці творчості Т.Шевченка, виборювали право стати учасниками ІІ і, можливо, переможцями заключного етапу конкурсу, щоб мати змогу відвідати святе для кожного українця місце – Тарасову гору в Каневі.  Тож побажаємо їм успіху!






Майстер клас вчителя Білої О.А.

10 жовтня 2017 року в навчально-виховному комплексі № 7 м. Хмельницького відбулося засідання творчої групи учителів зарубіжної літератури   « Web 2.0Інноваційний методичний інструментарій учителя зарубіжної літератури в контексті компетентнісного підходу до навчання». Учасники знайомилися з інформаційними технологіями, які дозволяють користувачам створювати та поширювати власний контент у всесвітній павутині; навчалися створювати власні кросворди, пазли, інтерактивне зображення, дидактичні вправи з метою використання їх на практиці під час проведення уроків зарубіжної літератури, тим самим заохочуючи учнів до навчання, колективної роботи, співпраці. Власним досвідом щиро ділилась вчитель вищої категорії, учитель-методист Біла Ольга Андріївна. Присутні гості, вчителі міста зарубіжної літератури висловили щиру подяку за високу майстерність педагога.



понедельник, 11 сентября 2017 г.

Квест на Спортивне свято.

Учні 4 г класу НВК№7 м.Хмельницького провели частину спортивного свята у парку ім.Чекмана у вигляді квесту.
Під мудрим керівництвом улюбленого вчителя Черномазюк Валентини Сергіївни  були розроблені завдання, визначені ролі. Головне що запам'яталось- знайомство з новими людьми, командна робота.
НВК№7 багато років входить у Всесвітню асоціацію шкіл сприяння здоров'ю і подібні уроки здоров'я стали частиною навчально-виховної роботи. А форми проведення таких уроків диктує час.
  • Квест — аматорське спортивно-інтелектуальне змагання, основою якого є послідовне виконання заздалегідь підготовлених завдань командами або окремими гравцями(вікіпедія)



Свято спорту в НВК№7

8.09.2017 а нашому навчальному закладі відбулося свято фізичної культури й спорту. У цей день школа перетворилась на спортивний майданчик. Кожен міг обрати той вид спорту, у якому він найбільш вправний: хто грав у шахи, хто у футбол, хто перетягував канат. Були проведені й легкоатлетичні змагання. Свято закінчилося врученням грамот переможцям.



пятница, 18 августа 2017 г.

День Незалежності України

Незабаром, 24 серпня, ми відзначатимемо 26 річницю незалежності України. День Незалежності України — найважливіше державне свято України. Незважаючи на тяжкий шлях, українці зберегли свої традиції, мову та прагнення до свободи. Референдум став черговою сходинкою на шляху до свобідної демократичної держави. День Незалежності кожного року нагадує не тільки українському народу, але і всьому світу, про існування незалежної, демократичної та унітарної країни. В цей день загострюється відчуття істинної національної приналежності. Саме тоді, як ніколи, виникає бажання вдягти українську вишиванку і заспівати пісню на українській мові. Кожен громадянин України відчуває себе часткою цього свята. Визначання цього дня нагадує українцям про їх індивідуальність, а всьому світові про процвітання величної країни в центрі Європи. Днем Незалежності нашої рідної України, друзі!

четверг, 10 августа 2017 г.

Колектив школи готується до нового навчального року.  На чолі з новопризначеним директором Горенко О.М. педагоги школи вийшли на плац , пололи, замітали....Не залишились в стороні і учні 6 класів.
Скоро свято знань. Зустрінемо його дружньо в гарній школі!


пятница, 23 июня 2017 г.

Випуск 2017!!! Вітаємо з гарним результатом!!!

Сьогодні відбулись урочистості з вручення медалей! Серед 50 випускників 2017 року  є срібні медалісти. Вітаємо Пайтель Олесю Олегівну та Савчук Олександру Максимівну! Бажаємо впевнено рухатись вперед до нових звершень!

четверг, 8 июня 2017 г.

Переведення до наступного класу учнів НВК№7

Переведення учнів  до наступного класу було здійснюно на підставі результатів  семестрового та річного оцінювання знань учнів   та державної підсумкової атестації  згідно з рішенням педагогічної ради (протокол  №6 від 26.05.2017р.)
  Список переведених учнів - за посиланням https://drive.google.com/file/d/0B2ep0dVartQhSldmZkkwQ0loNEU/view?usp=sharing
Випускники основної школи отримують свідоцтво про базову загальну середню освіту (випускники з навчальними досягненнями високого рівня (10, 11, 12 балів) – свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою) та можуть взяти участь у конкурсному відборі до старшої  школи ІІІ ступіня – ліцею,   або продовжити здобувати повну загальну середню освіту в інших закладах системи загальної середньої освіти згідно з власним рішенням (у разі досягнення повноліття), рішенням їхніх батьків   або законних представників.


Завершився 2016-2017 навчальний рік . Результати.

Напруженим був навчальний рік . Але є учні, які змогли завершити його з гарними навчальними результатами. На урочистій лінійці вони отримали нагороду за свою роботу .
Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні" нагороджено  учнів перевідних класів»: 
Вітюка Богдана Олеговича 3-А
Зеленюка Артема Андрійовича 3-А
Мартинюк Віру Віталіївну 3-А
Медуна Андрія Богдановича 3-А
Петровську Анастасію Миколаївну 3-А
Тенітілова Владислава Анатолійовича 3-А
Ущапівську Лію Андріївну 3-А
Білика Максима Володимировича 3-Б
Гончар Дарю Сергіївну 3-Б
Дунець Крістіну Русланівну 3-Б
Каплун Анастасію Олександрівну 3-Б
Мержука Романа Володимировича 3-Б
Хамського Максима Вячелавовича 3-Б
Шахрая Даніїла Богдановича 3-Б
Благодира Тимофія Олександровича 3-В
Валічура Єгора Олександровича 3-В
Варцаба Богдана Олександровича 3-В
Голка Павла Миколайовича 3-В
Дериконя Артема Костянтиновича 3-В
Ковальчука Богдана Руслановича 3-В
Сікулу Дарину Юріївну 3-В
Яніцьку Маргариту Володимирівну 3-В
Гору Ілону Володимирівну 3-Г
Грузевич Марію Вікторівну 3-Г
Дениско Артема Андрійовича 3-Г
Дядичок Діану Сергіївну 3-Г
Осокіну Марію Сергіївну 3-Г
Пасяка Вадима Ігоровича 3-Г
Таранова Ростислава Миколайовича 3-Г
Беляєва Максима Олеговича 3-Д
Бичкову Анну Олександрівну 3-Д
Зволяк Анастасію Олександрівну 3-Д
Надахівську Анастасію Миколаївну 3-Д
Нівічука Олександра Михайловича 3-Д
Пастуха Данила Валерійовича 3-Д
Сліпака Андрія Олександровича 3-Д
Балачур Катерину Вадимівну 4-А
Джуміна Романа Павловича 4-А
Копачинську Аміну Сергіївну 4-А
Кривицьку Вероніку Андріївну 4-А
Сороку Анну Василівну 4-А
Франкова Дмитра Олександровича 4-А
Шаповалюк Валерію Вікторівну 4-А
Хабевича Богдана Володимировича 4-Б
Яцишину Марію Дмитрівну 4-Б
Лямчугіна Іллю Сергійовича 4-В
Світина Дмитрія Вячеславовича 4-В
Іванову Валерію Олегівну 4-В
Горбатюк Анну Олександрівну 4-В
Білоуса Андрія Сергійовича 4-В
Киричук Софію Сергіївну 4-Г
Смернякова Максима Олександровича 4-Г
Сіроцінську Ксенію Вікторівну 4-Г
Романюк Надію Юріївну 4-Г
Підлісну Ілону Дмитрівну 4-Г
Панчук Марію Русланівну 4-Г
Мариняка Іллю Анатолійовича 4-Г
Калітвенцеву Вікторію Сергіхвну 4-Г
Вергелес Валерію Олегівну 4-Г
Волчелюк Софію Олександрівну 5-А
Стецькову Марію Олегівну 5-А
Антошевського Дениса Володимировича 5-Б
Шатайло Дашу Леонідівну 5-В
Смертіна Антона Сергійовича 6-А
Дмухівську Аліну Олександрівну 6-А
Загику Анастасію Сергіївну 7-Б
Монюк Анну Андріївну 7-Б
Козу Ангеліну Вікторівну 7-В
Закшевську Анастасію Валеріївну 7-Г
Гону Олександра Вадимовича 8-А
Дунець Карину Русланівну 8-А
Скибінську Тетяну Сергіївну 8-Б
Новака Володимира Ігоровича 8-Б
Студенець Марину Русланівну 10-А
Матвійчук Олену Вікторівну 10-А
Горчицю Анастасію Вадимівну 10-Б

Швед Яну Вадимівну 10-Б